Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng ei gwaharddiad ar brosiectau ffyrdd newydd, ail-ymrwymo i adeiladu trydedd bont dros y Fenai, a gweithio’n uniongyrchol gyda’r Llywodraeth yn San Steffan i sicrhau’r cyllid angenrheidiol ar gyfer y prosiect.

ARWYDDO EIN DEISEB