ADEILADU TRYDEDD BONT Y FENAI

Bob dydd mae 42,300 o gerbydau yn defnyddio'r ddwy bont dros y Fenai, gan gysylltu Ynys Môn â thir mawr Cymru.

Achosodd cau Pont y Fenai dros dro ar gyfer gwaith atgyweirio y llynedd anhrefn traffig a phoen economaidd i bobl a busnesau yng ngogledd-orllewin Cymru.

Mae un peth yn glir: mae angen mawr am drydedd bont dros y Fenai.

Bu sôn am bont newydd ers blynyddoedd, ond ym mis Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn cael gwared ar yr holl brosiectau ffyrdd mawr. Mae hyn er gwaethaf eu rhagfynegiadau y bydd y nifer o gerbydau sy'n defnyddio'r bont yn parhau i gynyddu.

Mae angen i lywodraethau yng Nghaerdydd ac yng San Steffan gydweithio ac ymrwymo i adeiladu Trydedd Bont y Fenai.

DYWEDWCH WRTH Y LLYWODRAETH HEDDIW: ADEILADWCH DRYDEDD BONT Y FENAI

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ollwng ei gwaharddiad ar brosiectau ffyrdd newydd, ail-ymrwymo i adeiladu trydedd bont dros y Fenai, a gweithio’n uniongyrchol gyda’r Llywodraeth yn San Steffan i sicrhau’r cyllid angenrheidiol ar gyfer y prosiect.

ARWYDDO EIN DEISEB