Ni ddylem ei gwneud yn anoddach i fodurwyr a busnesau Cymru drwy ganiatáu heriau diangen i rwystro adeiladu prosiectau seilwaith ffyrdd hanfodol.

Mae angen inni fwrw ymlaen â chynlluniau fel Trydedd Croesfan Menai i ddatgloi potensial economaidd Cymru ac wrth inni wneud yn siŵr bod digon o orsafoedd gwefru o gwmpas i'w gwneud yn haws i yrwyr newid i gerbydau trydan glân pan fyddant yn gallu.